Kondator
Kondator


POWERDOT SATELLIT

Powerdot är ett unikt koncept för el,
data och media där du vill ha det!
Modellerna PD11/12/13/14/22/32/42 är helt unikt
justerbar i tre alternativa nivåer, vilka
kan monteras dolt under lock eller helt
öppet i bordsskiva.

Finns tillgängligt i flera länders standard.

 

Start > Kondator
Ads